četvrtak, 16 jul

Dobrodošli na našu zvaničnu stranicu.

Lipaks doo Beograd

OBAVEŠTENJE  O MORATORIJUMU U OTPLATI OBAVEZA

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19 , ovim putem LIPAKS DOO BEOGRAD svim primaocima lizinga nudi mogućnost korišćenja zastoja (moratorijuma) u otplati obaveza po zaključenim ugovorima o finansijskom lizingu u trajanju od 90 dana, odnosno u periodu trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. 

Kao dodatnu olakšicu primaocima lizinga u novonastaloj situaciji, tokom moratorijuma u trajanju od 90 dana nećemo obračunavati ugovorenu kamatu za produženi period finansiranja u skladu sa novim rokovima dospeća, te će Vaše obaveze po osnovu zaključenih ugovora ostati neizmenjene. Ukoliko dođe do produžavanja devedesetodnevnog moratorijuma usled eventualnog produženja vanrednog stanja, možemo doneti odluku o obračunu ugovorene kamate za period moratorijuma nakon isteka inicijalnog perioda od 90 dana, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti. 

Tokom trajanja vanrednog stanja nećemo obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja, niti ćemo pokretati postupke izvršenja ili prinudne naplate, niti preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate dospelih potraživanja. Takođe, od primalaca lizinga nećemo zahtevati naknadu bilo kakvih troškova u vezi sa primenom Odluke Narodne banke Srbije o primeni moratorijuma.  

Ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja na našoj internet stranici (20.03.2020. godine) ne odbijete ponudu za proglašenje moratorijuma, smatraćemo da ste ponudu prihvatili i da ste saglasni da se na Vaše obaveze primenjuje moratorijum, od kada moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo. 

Ukoliko ponudu ne prihvatate, molimo Vas da nas o tome obavestite elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sigurnije, povoljnije, brže.