Obrasci i zahtevi

Da bi Vam se odobrio finansijski lizing neophodno je da popunite Zahtev za finansiranje kao i da nam dostavite određenu dokumentaciju o Vama, odnosno Vašem preduzeću ili radnji.

Spisak potrebne dokumentacije nalazi se na poslednjoj strani odgovarajućeg zahteva.

Ovde možete preuzeti potreban obrazac zahteva za finansiranje.

Takođe, ovde možete preuzeti obrazac Upoznaj svog klijenta koji je obavezan za pravna lica.

Preuzimanje obrazaca*:

1. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za privredna društva

2. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za preduzetnike

3. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za poljoprivrednike

4. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za taksiste

5. Upitnik: Upoznaj svog klijenta

Dokumentacija:

Dokumentacija zavisi od tipa primaoca lizinga (penzioner, taksista, poljoprivrednik, fizičko lice, preduzetnik, pravno lice) i za svakog je navedena u samom Zahtevu za finansiranje.

Kao primer potrebne dokumentacije dat je spisak neophodne dokumentacije za pravna lica. Davalac lizinga zadržava pravo da za potrebe izrade korektne i detaljnije kreditne analize od primalaca lizinga zatraži i dodatnu dokumentaciju.

Takođe, ukoliko sam primalac misli da bi neka dodatna dokumentacija doprinela da lizing bude odobren poželjno je da je dostavi uz neophodnu dokumentaciju:

  • Profaktura isporučioca
  • Izvod registracije od Agencije za privredne registre ne stariji od 15 dana
  • OP obrazac - lica ovlašćenih za zastupanje (fotokopija overena delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od sedam dana od dana podnošenja dokumentacije)
  • Kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje i stvarnog vlasnika
  • Kopija PIB-a
  • Kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV
  • Karton deponovanih potpisa kod svih banaka (fotokopija overena delovodnim pečatom sa datumom ne starijim od sedam dana od dana podnošenja dokumentacije)
  • Fotokopija finansijskih izveštaja za poslednje dve godine
  • Mišljenje revizora
  • Potvrda RPU o izmirenim poreskim obavezama (ne starija od 15 dana)
  • Potvrda o prometu na računu u poslednjih šest meseci
  • Saglasnost za dobijanje izveštaja o kreditnoj sposobnosti (popunjava se u Lipaksu)
  • Menična pisma (dobijaju se u Lipaksu)
  • 12 Blanko solo menica po predmetu lizinga (po odobrenju lizinga).

.........

* Slobodno preuzmite obrazac u .pdf formatu koji Vam je potreban. Najbolje je da obrazac prethodno sačuvate na Vašem hard disku, a potom ga odštampate i popunite kao i svaki drugi formular.

Dodatne informacije

© 2018 Lipaks Leasing. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.