Prigovori

Ukoliko smatrate da se Davalac lizinga ne pridržava Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa, dobrih poslovnih običaja ili zaključenog ugovora, radi ostvarivanja zaštite Vaših prava i interesa možete nam uputiti prigovor. Potpunije obaveštenje o načinu podnošenja prigovora možete videti ovde.

 

 

Dodatne informacije

© 2018 Lipaks Leasing. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.