Friday, March 23, 2018

Oprema

DIZALICA PL MB800S/150

dizalica01

MAKSIMALNA RADNA VISINA 41,5 m

BRZINA 20m/min

27 SEKCIJA

NOSIVOST 1000 kg

NOVA - RADILA SAMO NA JEDNOM GRADILIŠTU

ISPORUČENA 20.08.2008. GODINE

ZA CENU PITATI U LIPAKSU

 

Powered by JoomlaGadgets


Naše prednosti:
Najpovoljniji lizing za domaće proizvode
Ne naplaćujemo troškove opomene
Ne obračunavamo interkalarnu kamatu
Za nove ugovore kurs po kojem se plaćaju sve obaveze je srednji kurs Narodne banke Srbije
Fiksna kamatna stopa