Friday, March 23, 2018

Uslovi poslovanja

Na donjim linkovima možete slobodno preuzeti u .pdf formatu sledeća dokumenta:

• Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike 

• Tarifa naknada za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike - važi od 26.5.2017.


Naše prednosti:
Najpovoljniji lizing za domaće proizvode
Ne naplaćujemo troškove opomene
Ne obračunavamo interkalarnu kamatu
Za nove ugovore kurs po kojem se plaćaju sve obaveze je srednji kurs Narodne banke Srbije
Fiksna kamatna stopa