četvrtak, 03 decembar

Ponuda vraćenih predmeta lizinga

slide 03A