Subota, 22 Jun

Šta je finansijski lizing?

Reč lizing potiče od engleske reči "lease" što znači iznajmiti, rentirati, uzeti pod zakup.

Ovaj pojam je u drugoj polovini 20. veka evoluirao u finansijki model koji danas ima svoje autonomno značenje.

Smisao lizinga odslikava i Aristotelova tvrdnja: "Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi".

Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga proizlazi iz ideje o profitabilnom korišćenju samog predmeta lizinga kroz dugoročnu otplatu koja omogućuva investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava.

Finansijski lizing uvek podrazumeva tri strane u lizing poslu:

• Isporučioca predmeta lizinga - proizvođač ili prodavac predmeta lizinga

• Primaoca lizinga - korisnik predmeta lizinga

• Davaoca lizinga - lizing preduzeće

Ugovorni odnosi u lizing poslu se regulišu sa dva dvojna ugovora.

Predmet lizinga: pokretna nepotrošna stvar čija je minimalna vrednost dinarska protivvrednost od 200.000 dinara neto.

Vrste lizinga:

Finansijski lizing regulisan je Zakonom o finansijskom lizingu.

Operativni lizing - dugoročni zakup koji se temelji na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Prednosti lizinga:

• Povoljniji uslovi finansiranja

• Mogućnost odabira posebnog namenskog predmeta lizinga za Vaše potrebe

• Predmet se finansira sam - troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta

• Prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta

• Brzo odobrenje - jednostavna i efikasna procedura

• Povoljnije premijske stope osiguranja i akcijske cene.

........

Uskoro:

Lizing ili kredit?

Lizing rečnik

Najčešća pitanja