Subota, 22 Jun

Obrasci i zahtevi

Da bi Vam se odobrio finansijski lizing neophodno je da popunite Zahtev za finansiranje kao i da nam dostavite određenu dokumentaciju o Vama, odnosno Vašem preduzeću ili radnji.

Spisak potrebne dokumentacije nalazi se na poslednjoj strani odgovarajućeg zahteva.

Ovde možete preuzeti potreban obrazac zahteva za finansiranje.

Takođe, ovde možete preuzeti obrazac Upoznaj svog klijenta koji je obavezan za pravna lica.

Preuzimanje obrazaca*:

1. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za privredna društva

2. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za preduzetnike

3. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za poljoprivrednike

4. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za taksiste

5. Zahtev za odobravanje finansijskog lizinga za fizička lica

6. Upitnik: Upoznaj svog klijenta

.........

* Preuzmite obrazac u .pdf formatu koji Vam je potreban. Najbolje je da obrazac prethodno sačuvate na Vašem hard disku, a potom ga odštampate i popunite kao i svaki drugi formular.